skip to Main Content

Mavi Yeşil

 

 

Doğa ve çevre Bilinci ve devamlılığı kontrol sistemleri Tüketici birey ile eko sistem  çizgisi arasındaki karşılıklı anlayış,

 

Böylelikle tüketilenden   kalanların ve atığın daha doğru yönlendirilmesi ile ilgili oluşturulan hedefler neticesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulması  konusunda maksimum noktada olmayı hedeflemekteyiz

Doğayı korumak, yaşadığımız çevredeki ortak kullanım alanlarını ölçülü paylaşmak, canlı yaşamına, biyo çeşitliliğe ve çevreye saygı duymak çevre bilincinin temel amacıdır ve daha yaşanılabilir bir dünya için  bu bir  acili yettir

 

Ekonominin En temel direk noktasının arz ve talep olduğunu öğrendik, Bu görüş çevresinde

Şirket içerinde kullandığımız ürünlerin tamamını geri dönüşüm ürünleri üzerinde yoğunlaşmaya başladık bunun için kendimize bir takvim belirledik,  içinde plastik barındıran ürünlerden vazgeçmeye başladık

Artık geri dönüşüm ürünlerini satın alıyoruz ve bu firmaları destekliyoruz, çöplerimiz ayrışmış durumda çıkıyor, ve artık enerji sonlandırma noktalarımızın  tamamı led

 

 

 

Back To Top